جستجو
این کادر جستجو را ببندید.
جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

02166349680

تیغ الفا :

اولین کاتری که تیغه ی آن قابل جدا شدن بود در سال ۱۹۵۶ توسط فردی ژاپنی به نام یوشیو اوکادا ساخته شد .اودر یک شرکت چاپ مشغول کاربود  و از تیغ هایی برای کار خود استفاده می کرد که زود کند می شد .

صنعت گران گذشته برای برش تمیز از لبه تیز شیشه های شکسته استفاده می کردند و روش آسان تکه تکه کردن شکلات ایده ساختن تیغه قسمت بندی شده را به او داد .

او فکر کرد تیغه را طوری بسازد که با کند شدن تیغ آن را مثل شکلات و تیغه جدید و تیز آماده ی کار باشد .