قیچی صنعتی

قیچی

قیچی صنعتی:

قیچی در صنعت به فرایند برشکاری مکانیکی  گفته می شود، با استفاده از ابزارهای قیچی زنی می توان انواع مختلفی از میله ها، ورق ها و شمش ها را برش زد.

عملیات برشکاری با استفاده از قیچی همانند برشکاری با قلم است اما با این تفاوت که در برشکاری با استفاده از قیچی، تیغه ها در طرفین قرار می گیرند و سپس به وسیله نیروی دست و یا نیروی ماشین از کنار هم عبور داده می شود و بدین صورت عملیات برشکاری صورت می گیرد.

طبقه‌بندی انواع قیچی‌ها:

قیچی‌ها را از نظر قدرت برش و نوع کاربرد در صنعت به سه گروه طبقه بندی کرده‌اند.

    – قیچیهای دستی
    – قیچیهای اهرمی
    – قیچیهای ماشینی (مکانیکی و هیدرولیکی)